logo_black2

VILLKOR

1. OM WL SYSTEMS OCH VEM SOM OMFATTAS AV DESSA VILLKOR

Tack för att du beställer din kompletterande förvaringsinredning genom WL Systems. Dessa allmänna köp- och leveransvillkor (”villkoren”) är de villkor som, om inget annat avtalas mellan Dig och oss, gäller för affärsförbindelser mellan oss och Dig. Genom att genomföra Din beställning hos oss godkänner Du dessa villkor.

2. GARANTI

Alla våra produkter täcks av en garanti som avser material och produktionsfel. Garantitiden gäller 2 år från det att varan levereras till dig.

3. BETALNING

Vi använder oss endast av svenska kronor och moms (25 %) ingår i priserna. Hela summan betalas via Klarna vid ordertillfället.

4. RETURER

Produkter i Webbshopen tillverkas på beställning och kan ej returneras, omfattas ej av ångerrätten.

5. SÄKERHET

All garderobsinredning som levereras av WL Systems ska förankras i garderobsstommen. Vid egen installation åligger det Dig att följa våra anvisningar (finns att ladda ner på www.wlsystems.se) och säkerställa att inredningen är förankrad på ett sådant sätt att tipprisk och andra risker ej föreligger. WL Systems åtar sig som huvudregel inget ansvar för ev tippning m.m. Saknar Du en installationsanvisning eller förankringsbeslag ber vi Dig kontakta oss på support@wlsystems.se.

6. REKLAMATION, KLAGOMÅL, SYNPUNKTER OCH FEL

Vi är lyhörda för Dina synpunkter och ser alltid positivt på Dina åsikter om våra varor samt strävar alltid efter att bli bättre baserat på detta.

För det fall Du anser att varan som Du har köpt av oss är felaktig ska Du meddela oss om felet. Du ska använda, underhålla och behandla varan med normal aktsamhet och i enlighet med våra skötselanvisningar. Reklamation, övriga klagomål och andra synpunkter kan framföras till vår kundtjänst på: support@wlsystems.se

För det fall vi kommer fram till att varan vi har sålt till Dig är felaktig och felet inte beror på någon omständighet på Din sida kommer vi att på egen bekostnad antingen avhjälpa felet utan kostnad för Dig eller ersätta Dig med en ny vara. Vi står för kostnaden för returfrakten vid godkända reklamationer. Reklamationen ska ske inom 7 dagar från det att du har mottagit varan.

7. PERSONUPPGIFTER OCH DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi varken lämnar ut eller säljer personuppgifter till tredje part utan Ditt godkännande.

8. IMMATERIALRÄTTER M.M.

Informationen på denna hemsida ägs av oss. Du får alltså inte använda varumärken, namn på varor, bilder, grafik och annan information på hemsidan utan vårt skriftliga godkännande. Detta med hänsyn till att informationen på denna hemsida är skyddad av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga regelverk.

8. ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Äganderätten till de levererade varorna kvarblir hos oss till dess de är till fullo betalda.

9. TVIST

Vid tvist hänvisar vi Dig till allmänna reklamationsnämnden (”ARN”). För det fall där reklamationen blir godkänd ersätter vi Dina eventuella kostnader för returfrakt.

10. ÖVRIGT

Vi säljer enbart varor till Dig som har fyllt 18 år. Avtalet mellan Dig och Oss kan inte sägas upp under andra förutsättningar än vad som gäller enligt dessa villkor och enligt tvingande lag.

Vi reserverar oss för eventuella fel på hemsidan, exempelvis fel vad gäller priser eller annan information om våra inredningsalternativ och varor på hemsidan. Skulle det finnas någon felaktig information på vår hemsida förbehåller vi oss rätten att i efterhand rätta detta. Vidare reserverar vi oss för att vissa varor kan ha tagit slut, prisändringar, tekniska problem, grafiska fel, faktafel och andra liknande fel på vår hemsida och i vårt marknadsföringsmaterial. Vi har rätt att återkalla/annullera felaktiga beställningar. Vi förbereder oss även rätt till mindre designändringar om så är tillverkningsmässigt motiverat.

Vi förbehåller också rätten att ändra dessa villkor. Om det görs kommer ändringen att publiceras på vår hemsida. Det är dock de villkor som är gällande när Din beställning bekräftas som tillämpas på din beställning.

För det fall Du anser att någon del av villkoren är oklara eller om Du annars har någon fundering eller fråga angående villkoren går det bra att kontakta vår kundtjänst på support@wlsystems.se.

SERVICE & DATASÄKERHET

vector-credit-card-icon

Säkra Betalningar och Skydd av Personuppgifter

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om nyheter, produkt släpp och nya projekt.

WL SYSTEMS AB. All rights reserved. Riddargatan 7, 114 35, Stockholm. Kontakt: info@wlsystems.se

tillv-finansiering-rgb

Med finansiering från Region Stockholm och tillväxtverket.