logo_black2

MONTAGE OCH SKÖTSELANVISNINGAR WEBBHOP

MONTAGEANVISNING GARDEROB

stomme

WLS GARDEROBSSTOMME LEVERERAS MONTERADE I DELAR

1. Grund stomme H:1970mm

2. Toppskåp H: 400,500 eller 700 beroende på vald höjd av din garderob

3. Dörr Höger med urfräsning för handtag

4. Dörr Vänster med urfräsning för handtag

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR STOMME

4st täckhatt för garderobsbotten d=13/8mm

Skruv till täcksida försänkt FX 4,0*25 fxb pz

Skruv till takanslutning försänkt FXTB 3,5*40 fzb pz

Träplugg för infästning stomme/ toppskåp (8x35mm)

Klämfäste sockelben

Fästplatta till klämfäste med självhäftande tejp

INGÅENDE TILLBEHÖR DÖRR

Handtagsprofil L:450mm ( om handtag från WLS är vald)

Gångjärn med dämpning

Avtäckning för gångjärnsram

Monteringsplatta gångjärn

stomme-steg

MONTAGE AV STOMME

1. Placera den undre stommen på önskad plats

2. Placera de fyra styrpluggarna i de för borrade hålen i översidan på undre stommen

3. Lyft den övre stommen på plats, Två personer bör hjälpas åt

4. Väg in stommen med ett vattenpass genom att justera de fyra förmonterade ställ fötterna med skruvmejsel

5. Skruva fast gångjärns fästplattan på önskad sida i de förborrade hålen ( WLS dörrar kommer vänster eller högerhängd, det går ej att byta)

6. Skruva ihop stommarna framför varje fästplatta för gångjärn, Säkerställ att stommarna står i liv, (använd en tving vid behov)

6. Förankra garderoben mot väggen genom den övre stommens bakre regel. Använd lämplig skruv och plugg för den aktuella vägg ( medföljer ej)

dorr

MONTAGE AV DÖRR

1. Skruva fast handtag i urfräsning på dörrens långsida

2. Fäst gångjärnen i dörrens för borrade hål

3. Håll upp dörrbladet och fäst in samtliga gångjärn i stommens fästplattor

4. Justera in gångjärnet så dörrarna livar med varandra vertikalt och horisontellt

tacksida

MONTAGE AV PASSBIT

1. Mätt in passbit i sidorna, mät på flera ställen

2. Såga till montera

3. Placera skruv framför varje fästplatta för gångjärn

MONTAGE AV TAKANSLUTNING

1. Mätt in takanslutningen i bredd och höjd

2. Såga till och montera

3. Skruva eller fäst takanslutning med kloss och lim

MONTAGE AV TÄCKSIDA

1. Montera täcksida med medföljande skruv så att den skjuter ut 19mm framför stommens framkant (linjerad med dörr)

2. Förankra täcksidan med skruv framför tre av fästplattorna för gångjärn samt två fästpunkter i stomsidans baksida

sockel2

MONTAGE AV DECOR SOCKEL

1. Såga till dekorsockel i lämplig längd

2. Fäst sockel mot stomme med lim eller självhäftande tejp

MONTAGEANVISNING TILLVAL

hurts-och-hyllplan
storage-7

MONTAGEANVISNING TILLVAL - HURTS

montage-av-hurts

STEG FÖR STEG:

Packa upp samtliga delar i paketet och lägg dem på ett plant och rent underlag. Kontrollera att samtliga delar finns med ( se nedan lista):

1. Placera de 4 metallstiften i de för borrade hålen i garderobens bottenplatta

2. Ställ in täckfronten så att den matchar spåren i respektive sidostycke.

3. Ställ ned hurtsens vänstra sidostycke mot botten så att de hamnar över de 2 metallstiften..

4. Skruva fast sidostycket i garderoben med medföljande skruv. Repetera sedan samma moment med det högra sidostycket.

5. Placera de 4 återstående metallstiften i respektive sidostyckenas övre kortsida.

6. För ned hurtsens toppskiva över de 4 metallstiften. Kontrollera att hyllplanet hakar i stiften och ligger plant.

7. Lägg lådorna på de utdragna skenorna och skjut in varje låda tills respektive låda hakar i med ett hörbart klickljud.

INGÅENDE DELAR:

1st täckfront

1st höger sidostycke

1st vänster sidostycke

1st toppskiva

8st metallstift 5*24mm

2st förankringsskruv 4.5*25mm

LÅDHURTS

Innehåller 3st lådutdrag

SKOHURTS

Innehåller 3st lådutdrag samt 3st skohållare i metall

MONTAGEANVISNING TILLVAL - HYLLPLAN

montage-av-hyllplan

MONTAGE

Stommen är konstruerad för ett begränsat antal borrhål, men ändå med god funktion och flexibilitet. Borrmallen till vänster visar 8st möjliga positioner för hyllplanet.

Bredd 500 alt. 1000mm. Placera 4st hyllbärare på önskad höjd i garderoben. Placera hyllplanet på hyllbärarna.

INGÅENDE DELAR

3-pack hyllplan: 24st hyllbärare /stift

6-pack hyllplan: 24st hyllbärare/stift

storage-12

RENGÖRING, UNDERHÅLL & SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SKÅPSTOMMAR OCH GARDEROBSINREDNING

Garderobens stomme är uppbyggd av melamin. Denna skiva tål fukt men inte i alltför hög utsträckning, dvs vatten får inte bli stående så att det kan tränga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter. Det är därför viktigt att torka av stommen med en torr trasa omedelbart vid spill av vatten. Rengör med en lätt fuktad trasa med vatten och diskmedel. Använd inte skursvamp, skurpulver, eller liknande medel som innehåller slipmedel, alkohol, thinner, ammoniak eller frätande ämnen.

LUCKOR, TÄCKSIDOR, PASSBITAR OCH TAKANSLUTNING

Dessa delar består av lackad MDF. Rengörs med lätt fuktad trasa och eftertorkas med torr trasa. Vatten får inte bli stående så att det kan tränga in i materialet. Använd inte skursvamp, skurpulver, eller liknande medel som innehåller slipmedel, alkohol, thinner, ammoniak eller frätande ämnen.

HANDTAG, KLÄDSTÄNGER OCH BESLAG

Handtag, gångjärn och klädstänger rengörs med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt ett skonsamt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning. Eftertorka med torr trasa.

INTEGRERAD LEDBELYSNING

Torka med torr microfiberduk. Utsätt ej ledlisten, belysningssensorn eller annan elektronik i skåpet för fukt.

FELSÖKNING

Se till att jordfelsbrytaren eller säkringen ej har löst ut. Lossa blindryggen i skåpet. Om LED indikatorn på drivdonet ej lyser rött så betyder det att LED-lampan ej får ström eller att donet är trasigt. Kontrollera först att alla kontakter är ordentligt isatta. Se till att brytaren som sitter högst uppe i skåpet ej har fastnat i inskjutet läge. Om ovan felsökning ej ger resultat, kontakta en auktoriserad elektriker för konsultation.

LASTANGIVELSE

Hyllplan Max. belastning 20 kg

Lådhurts Max. belastning 20 kg/låda

Skohurts Max. belastning 20 kg/låda

Klädstång Max. belastning 20 kg/meter

FÖRANKRING

Garderober och garderobsinredning måste förankras i vägg med beslag lämpliga för väggens material. Detta för att undvika tipprisk. Saknas eventuella nödvändiga delar för säkring av vår inredning, kontakta oss så hjälper vi dig att få dessa. Använd ej inredning som ej är förankrad.

SERVICE & DATASÄKERHET

vector-credit-card-icon

Säkra Betalningar och Skydd av Personuppgifter

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad om nyheter, produkt släpp och nya projekt.

WL SYSTEMS AB. All rights reserved. Riddargatan 7, 114 35, Stockholm. Kontakt: info@wlsystems.se

tillv-finansiering-rgb

Med finansiering från Region Stockholm och tillväxtverket.