Allmänna Villkor webshop

Allmänna köp- och leveransvillkor för WL Systems

Om WL Systems och vem som omfattas av dessa villkor
Tack för att du beställer din kompletterande förvaringsinredning genom WL Systems. Dessa allmänna köp- och leveransvillkor (”villkoren”) är de villkor som, om inget annat avtalas mellan Dig och oss, gäller för affärsförbindelser mellan oss och Dig. Genom att genomföra Din beställning hos oss godkänner Du dessa villkor.

Beställning av våra varor och när avtal ingås
Beställning av våra varor gör Du via vår hemsida www.wlsystems.se.  Godkända beställningar av våra varor måste skriftligen bekräftas genom epost från oss före leverans.

Garanti
Alla våra produkter täcks av en garanti som avser material och produktionsfel. Garantitiden gäller 2 år från det att varan levereras till dig.

Installation
WL Systems inredningsprodukter är designade för att enkelt kunna installeras i dina garderober. Hurtsar lyfts in och förankras i stommen, hyllplan monteras enkelt på medföljande hyllbärare. Två personer bör hjälpas åt p.g.a. inredningens volym och vikt. Garderobsdörrarna tas av före installation av inredningen. En manual medföljer. Om du ändå önskar hjälp med installationen så kontakta gärna oss på support@wlsystems.se så återkommer vi med en offert till dig.

Frakt och mottagning varor m.m.
Vår transportpartner skickar en avisering i rimlig tid inför leverans och avtalar leveranstidpunkt med Dig. Du är skyldig att leveransen kan mottas och kvitteras vid den med vår leveranspartner avtalade leveranstidpunkten och platsen.

När du tar emot leveransen måste du be chauffören notera ev. skador på emballaget på sin fraktsedel. Är inte skadan noterad kan inte reklamation göras. Skador dokumenteras med foton, både med och utan emballage och mailas till support@wlsystems.se.

Du är skyldig att säkerställa att farbar väg finns till leveranstillfället. Vid leverans och inbärning ovan markplan ska tekniska hjälpmedel (ej trappa) finnas tillgängliga (hiss el likv.). Om endast trappa finns att tillgå ska detta meddelas i samband med att vår transportpartner aviserar sin leverans till Dig och tillkommande kostnader för extra bärhjälp bekostas av Dig.

Tillkommande kostnader som drabbar WL Systems för att Du inte kan ta emot godset bekostas av Dig.

Risken och ansvaret för vår vara övergår på Dig när Du har mottagit varan.

Normalt kommer en vara hem till Dig inom den tid som anges på hemsidan när Du genomför Ditt köp hos oss. Under semestertider kan leveranstider utökas med upp till 10-15 arbetsdagar.

Betalning och priser m.m.
Vi använder oss endast av svenska kronor och moms (25 %) ingår i priserna som anges på hemsidan. Våra priser inkluderar inte kostnader för installation.

I samarbete med Klarna Checkout erbjuder vi fakturabetalning och kortbetalning. Du kan läsa mer om Klarnas villkor på www.klarna.com/se/villkor.

Vid fakturafrågor hänvisar vi Dig till Klarna, 08-120 120 10 eller info@klarna.se.

Säkerhet
All garderobsinredning som levereras av WL Systems ska förankras i garderobsstommen. Vid egen installation åligger det Dig att att följa våra medföljande anvisningar och säkerställa att inredningen är förankrad på ett sådant sätt att tipprisk och andra risker ej föreligger. WL Systems åtar sig som huvudregel inget ansvar för ev tippning m.m. Saknar Du en installationsanvisning ber vi Dig kontakta oss på support@wlsystems.se.

Reklamation, klagomål, synpunkter och fel
Se även villkor vid Frakt och mottagning varor, ovan.

Vi är lyhörda för Dina synpunkter och ser alltid positivt på Dina åsikter om våra varor samt strävar alltid efter att bli bättre baserat på detta.

För det fall Du anser att varan som Du har köpt av oss är felaktig ska Du meddela oss om felet. Du ska använda, underhålla och behandla varan med normal aktsamhet och  i enlighet med våra skötselanvisningar. Reklamation, övriga klagomål och andra synpunkter kan framföras till vår kundtjänst på: support@wlsystems.se

För det fall vi kommer fram till att varan vi har sålt till Dig är felaktig och felet inte beror på någon omständighet på Din sida kommer vi att på egen bekostnad antingen avhjälpa felet utan kostnad för Dig eller ersätta Dig med en ny vara. Vi står för kostnaden för returfrakten vid godkända reklamationer. Reklamationen ska ske inom 7 dagar från det att du har mottagit varan.

Ångerrätt
Vi hoppas och tror att Du kommer bli nöjd med våra produkter. Skulle det vara så att Du efter att ha fått en av våra produkter inser att produkten inte passar Dig eller att Du av annat skäl ångrar Ditt köp har Du under vissa omständigheter rätt att ångra Ditt köp.

Ångerrätten använder Du genom att lämna eller sända ett meddelande om att Du vill frånträda avtalet till oss inom 14 dagar från den dag då du fått vår produkt i Din besittning.

Meddelande om att Du vill utnyttja Din ångerrätt sker till vår kundtjänst, support@wlsystems.se. Vänligen ange ditt ordernummer då du kontaktar oss.

För det fall Du utövar Din ångerrätt ska Du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till oss.

Produkten ska vara oanvänd och oskadad för att Du ska ha rätt att utnyttja din ångerrätt.

Personuppgifter och dataskyddsförordningen
Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vi varken lämnar ut eller säljer personuppgifter till tredje part utan Ditt godkännande.

Immaterialrätter m.m.
Informationen på denna hemsida ägs av oss. Du får alltså inte använda varumärken, namn på varor, bilder, grafik och annan information på hemsidan utan vårt skriftliga godkännande. Detta med hänsyn till att informationen på denna hemsida är skyddad av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga regelverk.

Äganderättsförbehåll
Äganderätten till de levererade varorna kvarblir hos oss till dess de är till fullo betalda.

Tvist
Vid tvist hänvisar vi Dig till allmänna reklamationsnämnden (”ARN”). För det fall reklamationen är godkänd ersätter vi Dina eventuella kostnader för returfrakt.

Övrigt
Vi säljer enbart varor till Dig som har fyllt 18 år. Avtalet mellan Dig och Oss kan inte sägas upp under andra förutsättningar än vad som gäller enligt dessa villkor och enligt tvingande lag.

Vi reserverar oss för eventuella fel på hemsidan, exempelvis fel vad gäller priser eller annan information om våra inredningsalternativ och varor på hemsidan. Skulle det finnas någon felaktig information på vår hemsida förbehåller vi oss rätten att i efterhand rätta detta. Vidare reserverar vi oss för att vissa varor kan ha tagit slut, prisändringar, tekniska problem, grafiska fel, faktafel och andra liknande fel på vår hemsida och i vårt marknadsföringsmaterial. Vi har rätt att återkalla/annullera felaktiga beställningar. Vi förbehåller oss även rätt till mindre designändringar om så är tillverkningsmässigt motiverat.

Vi förbehåller också rätten att ändra dessa villkor. Om det görs kommer ändringen att publiceras på vår hemsida. Det är dock de villkor som är gällande när Din beställning bekräftas som tillämpas på din beställning.

För det fall Du anser att någon del av villkoren är oklara eller om Du annars har någon fundering eller fråga angående villkoren går det bra att kontakta vår kundtjänst på support@wlsystems.se.